การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

Posted on Updated on

ปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาการเมืองที่มีปัญหาอยู่มันนี้ก็เพราะคนไทยจำนวนมากยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยถึงขนาดบางคนได้สูญเสียความเชื่อในประชาธิปไตยไปแล้ว โดยคิดไปว่าประชาธิปไตยส่งเสริมการให้เกิดคอรัปชัน ลองอ่านบทความก่อนหน้าที่แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือประชาธิปไตยนั้นก็สามารถยับยั้งคอรัปชันได้ บทความนี้จะกล่าวถึงแนวทางที่ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งหรือการส่งเสริมสำนึกประชาธิปไตย

เหตุผลคร่าวๆที่พอนึกออกได้ว่าเหตุใดประชาชนถึงส่วนร่วมทางการเมืองน้อย ในความคิดเห็นของผมเห็นว่าเกิดจากคนทั่วไปมักคิดเห็นแต่เรื่องของตัวเองก่อน ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไร เป็นมนุษย์ก็ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพหรือหาความสุขในกับตัวเองหรือครอบครัวจึงไม่ค่อยมีเวลาคิดเรื่องของสังคมการเมือง หรือคิดบ้างแต่เป็นช่วงสั้นๆเวลาฟังข่าวสารการเมือง ผมจึงเห็นว่าควรทีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากกว่านี้ เพราะผมเชื่อว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสามารถช่วยแก้ปัญหาของสังคม พัฒนาเศรษฐกิจสังคมหรือแม้แต่การแก้ปัญหาของปัจเจกบุคคลได้

การส่งเสริมเรื่องความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนสามารถการทำได้หลายๆช่องทางได้แก่

ผ่านระบบการศึกษา ครูสังคมศึกษาหรือแม้แค่ครูวิชาอื่นๆควรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยแก่นักเรียน อาจารย์มหาวิทยาผลิตบทความเกี่ยวการมีส่วนร่วมทางการเมือง ผู้บริหารสถาบันการศึกษาเปิดให้ช่องให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความต้องการของตน หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการศึกษา มีช่องทางในการวิจารณ์การเมือง วิจารณ์การทำงานของผู้บริหารหรือวิจารณ์การสอนของครูหรืออาจารย์

ผ่านทางสื่อมวลชน นำเสนอบทความเกี่ยวการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือประชาธิปไตย มีรายการให้ประชนได้แสดงออกถึงปัญหาของตน หรือปัญหาของชุมชนของตน แสดงข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา สื่อรายงานหรือวิเคราะห์การทำงานหรือผลงานของรัฐบาลอย่างเต็มที่ สืบสวน ตรวจสอบความโปร่งใส่ของรัฐบาล หน่วยงานตรวจสอบ องค์กรยุติธรรมโดยปราศจากอคติหรือการครอบงำทางการเมือง

ผ่านทางรัฐบาล รัฐบาลมีเวทีรับฟังปัญหาของประชาชน รับฟังข้อเสนอแนะของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือส่งตัวแทนในการแก้ปัญหา พิจารณากฎหมายที่เสนอโดยประชาชนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก การทำประชามติในการตัดสินใจที่สำคัญ เปิดโอกาสในมีการชุมนุมประท้วงของประชาชนที่ชุมนมโดยสงบตามกรอบกฎหมาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s