Month: พฤศจิกายน 2012

การสลับขั้วแม่เหล็กของโลกเป็นเรื่องปกติ

Posted on Updated on

วันนี้ผมได้ดูสารคดีเกี่ยวกับการสลับขั้วแม่เหล็กของโลก NOVA Magnetic Pole Flip 530,000 Years Overdue & Happening Now? ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ผมพอฟังออกบ้างเนื่องจากพูดไม่เร็วนักและมีภาพประกอบทำให้เข้าใจง่าย

ฟังได้ใจความดังนี้คือ พลังของสนามแม่เหล็กสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป โดยแม่เหล็กจะมีคุณสมบัติดูดกันเมื่อมีขั้วต่างกัน และผลักกันเมื่อมีขั้วเหมือนกัน นอกจากนั้นหาก Read the rest of this entry »