ทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับ Orbiter 2010

Posted on Updated on

or006

อย่างที่เคยกล่าวในรีวิว Orbiter 2010 ปุ่มคำสั่งทั้งหมดสามารถดูได้จากไฟล์คู่มือ pdf หน้า 32-36 แต่ผมจะกล่าวถึงบางตัวที่สำคัญแล้วกัน

สำหรับยาน Delta-glider เข้าที่โฟลเดอร์ Checklist จากนั้นเลือก Quickstart

ปุ่มคำสั่ง

F1 เปลี่ยนมุมมองนอกยาน/ในยาน

Ctrl ลูกศร เปลี่ยนตำแหน่งการมองในห้องนักบิน

F8 เปลี่ยนหน้าตาหน้าจอ MFD 3มิติ/2มิติ/ทั่วไป

+ เร่งเครื่องยนต์สูงสุด (เฉพาะเมื่อกด)

+ Ctrl เร่งเครื่องยนต์สูงสุด (ค้างไว้)

Ctrl + ค่อยๆเร่งเครื่องยนต์
Ctrl – ค่อยๆเบาเครื่องยนต์
* ดับเครื่องยนต์

Num 2 เชิดหัวขึ้น
Num 8 เชดหัวลง
Num 4 เอียงซ้าย
Num 6 เอียงขวา

G นำล้อขึ้น/ลง

T เร่งเวลา
R คืนการเร่งเวลา
Ctrl P หยุด/เดินเวลา

Alt H เปลี่ยนสีเส้นนำทาง
H เปลี่ยนรูปแบบเส้นนำทาง
Ctrl H เปิด/ปิดเส้นนำทาง

Ctrl / เปิดหรือปิดระบบขับเคลื่อนด้วย  RCS truster
/ สลับ RCS truster ระหว่าง translation หรือ rotation

translation
Num 6 เคลื่อนยานไปด้านหน้า
Num 9 เคลื่อนยานไปด้านหลัง
Num 8 เคลื่อนยานไปด้านบน
Num 2 เคลื่อนยานไปด้านล่าง
Num 1 เคลื่อนยานไปด้านซ้าย
Num 3 เคลื่อนยานไปด้านขวา
สามารถใช้ Ctrl เพื่อใช้ RCS truster แบบเบาลง

Rotation
Num 1 หันยานไปด้านซ้าย
Num 3 หันยานไปด้านขวา
Num 8 หันยานไปด้านบน
Num 2 หันยานไปด้านล่าง
Num 4 และ 6 หมุนยานทวนเข็มและตามเข็มนาฬิกา
Num 5 หยุดการหมุนของยาน
สามารถใช้ Ctrl เพื่อใช้ RCS truster แบบเบาลง

[ หันยานไปที่เวคเตอร์ความเร็ว Prograde
] หันยานไปที่เวคเตอร์ความเร็ว Retrograde
; หันยานไปที่เวคเตอร์ความเร็ว Normal
‘หันยานไปที่เวคเตอร์ความเร็ว Anti-normal

Ctrl I เปิดดูช่องคลื่นความถี่ในการสื่อสาร

K เปิดส่วนเชื่อมต่อยาน

การขึ้นสู่วงโคจร สำหรับยาน Delta-glider

-เตรียมหน้าจอ MDF ไปที่โหมด Orbit หากปิดอยู่ให้คลิ๊ก PWR(Power) คลิ๊ก SEL (Select) คลิิ๊ก Orbit
-ในโหมด Orbit โปรเจคชันที่ตัวยาน คลิ๊ก PRJ(Projection) ให้ PRJ เป็น SHP(Ship)
-ในโหมด Orbit เปลี่ยนการวัดระยะทางให้วัดจากผิวโลกแทนแกนโลก คลิ๊ก DST(Distant) สังเกตบรรทัดที่ 3 และ 4 จะเป็น ApA และ PeA
-เร่งเคลื่อนยนต์สูงสุด
-เชิดหัว 10 องศา เมื่อความเร็วได้ประมาณ 100-200 เมตรวินาที นำล้อขึ้น
-เชิดหัว 20-50 องศา ไต่ความสูงไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเชิดหัวไม่ได้ ปล่อยเร่งเครื่องต่อไป
-บินจนกว่า ApA(Apoapsis Altitude) มีความสูงถึง 200 กิโลเมตรหรือความเร็วประมาณ 7.5 กิโลเมตรต่อวินาที
-ดับเครื่องยนต์
-เมื่อยานขึ้นถึงความสูง Alt(Altitude) 150 กิโลเมตรกด H เปลี่ยนหน้าจอเป็น Orbit Earth
-คลิ๊ก Prograde เพื่อหันหัวยานให้ตรงกับเวคเตอร์ความเร็ว Prograde
-เร่งเวลาจนถึง 40-30 วินาทีก่อนถึง ApT(Time to Apoapsis Passage)
-ค่อยๆเร่งเครื่องยนต์จน PeA(Periapsis Altitude) มีค่าเป็นบวก
-ค่อยๆเร่งเครื่องยนต์จนค่าเยื้องศูนย์กลาง Ecc(eccentricity) มีค่าเป็นเท่ากับ 0.0000 หากเครื่องยนต์หลักแรงเกินไป ให้เปลี่ยนไปใช้ RCS truster แบบ translation แทน

หน้าจอ MDF โหมด Orbit จะแสดง Orbital element ดังนี้

การทำวิถีโคจรให้ตรงกัน ISS สำหรับยาน Delta-glider

-ตั้งเป้าหมายที่ ISS คลิ๊ก SEL (Select) คลิ๊ก Align Planes คลิ๊ก TGT(Target) enter แล้วพิมพ์ ISS แล้ว enter หรือใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนหาแทน
-อีกจอเลือกเป็นแผนที่ คลิ๊ก SEL (Select) คลิ๊ก Map คลิ๊ก TGT(Target) enter แล้วพิมพ์ ISS แล้ว enter หรือใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนหาแทน
-เร่งเวลาจนเส้นทางของ ISS ใกล้ทับฐานปล่อยจรวด
-รอจน Tn(Time to node) ในหน้าจอ Align planes เท่ากับ 315 วินาที จึงออกตัว
-หาก ISS เคลื่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มุ่งหน้าไปที่(launch azimuth) 43 องศา สำหรับฐานปล่อยจรวดที่ Cape Canaveral
-หาก ISS เคลื่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ให้มุ่งหน้าไปที่(launch azimuth) 133 องศา สำหรับฐานปล่อยจรวดที่ Cape Canaveral
-จากนั้นขึ้นสู่วงโคจร
-โคจรที่ความสูงประมาณ 200 กิโลเมตร ค่าเยื้องศูนย์กลาง Ecc(eccentricity) มีค่าเป็นเท่ากับ 0.0000
-ลดองศาความเอียงเปรียบเทีียบ RInc (Relative inclination) ให้เท่ากับ 0.00 ได้โดยค่อยๆเร่งเครื่องในทิศ NML-(Anti normal) ก่อนถึง AN(ascending node) 40-30 วินาทีหรือ ค่อยๆเร่งเครื่องในทิศ NML+(Normal) ก่อนถึง DN(descending node) 40-30 วินาที ควรหันทิศเครื่องก่อนประมาณ 200 วินาที หากเครื่องยนต์หลักแรงเกินไป ให้เปลี่ยนไปใช้ RCS truster แบบ translation

Rendezvous กับ ISS 

-เมื่ออยู่ในวงโคจรแบบวงกลมสมบูรณ์ที่ความสูงประมาณ 200 กิโลเมตรแล้ว เร่งเวลาจนยานของเราอยู่หลัง ISS ทำมุมประมาณ 45 องศา
-เร่งเวลาให้ยานของเราเข้าสู่ด้านมืดของโลก จากนั้นใช้ RCS truster แบบ translation กด 6 เพื่อให้ Apoapsis มาอยู่ตรงข้ามกับวงโคจรของยาน
-เร่งเวลาจน ISS อยู่ตรงกับ Apoapsis ของวงโคจรของเรา จดจำความสูงAlt(Altitude)ของ ISS
-เร่งเวลาจนก่อนถึง Periapsis 200 วินาที หันยานในทิศ Prograde
-ค่อยๆเร่งเครื่องยนต์สัก 40-30 ก่อน PeT (Time to Periapsis Passage) จน ApA(Apoapsis Altitude) มีความสูงเท่ากับความสูงของ ISS ที่จดจำไว้
-ไปที่หน้าจอ MFD คลิ๊ก SEL(Select) เลือก Sync orbit คลิ๊ก TGT(Target) enter แล้วพิมพ์ ISS แล้ว enter หรือใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนหาแทน จากนั้นคลิ๊ก MOD ไปเรื่อยๆจนถึง ref: Sh Apoapsis จากนั้นคลิ๊ก LEN(List Length) enter แล้วพิมพ์ 18 แล้ว enter เพื่อให้ Sync orbit คำนวนเวลาที่ในการโคจรของยานทั้งสองในแต่ละรอบ คำนวนสูงสุดที่ 18 รอบ
-มองหาสีเหลืองบนหน้าจอ Sync orbit มันจะมองว่าเวลาเท่าไรคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการ Rendezvous โดยเราจะต้องทำให้เวลาทั้งสองยานเรามาถึงจุด Rendezvous ในเวลาที่เท่ากัน ดูที่เวลาของยานเรา Sh-ToR(Ship time-on-reference axis) และเวลาของยานเป้าหมาย TG-ToR(Target time-on-reference axis)
-หากเวลาของเราน้อยกว่า ISS แสดงว่าเราไปถึงก่อน เราต้องเพิ่มระยะทางในการโคจรให้มากขึ้น โดยเพิ่มความสูงของ Periapsis โดยใช้ RCS truster แบบ translation กด 6 เพื่อเพิ่มความสูงจด DTmin(Time of arrival difference) เหลือ 0.000
– หากเวลาของเรามากกว่า ISS แสดงว่าเราไปถึงก่อน เราต้องลดระยะทางในการโคจรให้มากขึ้น โดยลดความสูงของ Periapsis โดยใช้ RCS truster แบบ translation กด 9 เพื่อลดความสูงจน DTmin(Time of arrival difference) เหลือ 0.000
-เร่งเวลาเหลืออีก 1 รอบก่อน Rendezvous ลด DTmin เหลือ 0.000 หากมี
-จูนคลื่นสื่อสารให้ตรงกับ ISS ดูข้อมูลจาก Ctrl I  คลิ๊ก Com/Nav จูน Nav 1 = 131.30
จูน Nav 2 = คลื่นช่อง Docking port ที่เราต้องการเช่น 137.20
-เร่งเวลาก่อนถึงจุด Rendezvous 60 องศา จึงจุดนี้ควรจะได้รับสัญญานจาก ISS แล้ว
-กด H เปลี่ยนหน้าตาเส้นนำทางเป็น Dock ใช้หน้าจอ MFD สำหรับ Docking คลิ๊ก SEL(Select) คลิ๊ก Docking
-ลด(หรือเพิ่มความเร็ว)เปรียบเทียบให้ได้ดังนี้ และพยาามผลักเวกเตอร์ความเร็ว Prograde มาอยู่ใกล้กับ ISS ไปพร้อมๆกัน
ที่ 10 กิโลเมตรก่อนถึง ISS ลดความเร็วเหลือ 30 เมตรต่อวินาที
ที่ 5 กิโลเมตรก่อนถึง ISS ลดความเร็วเหลือ 20 เมตรต่อวินาที
ที่ 2.5 กิโลเมตรก่อนถึง ISS ลดความเร็วเหลือ 3 เมตรต่อวินาที
ที่ 1 กิโลเมตรก่อนถึง ISS ลดความเร็วเหลือ 1 เมตรต่อวินาที

เชื่อมต่อกับ Docking port

-เปลี่ยนช่องการสื่อสารมาที่ NAV 2 ที่ตั้งคลื่นความถี่ไว้ คลิ๊ก HUD จะมองเห็นช่องสี่เหลี่ยมนำทางไป Docking port
-ใช้ RCS truster แบบ translation ผลักเวกเตอร์ความเร็ว Prograde ไxอยู่ช่องนำทางช่องท้ายๆ
-เมื่อยานเคลื่อนเข้าใกล้ช่องนำทาง ลดความเร็วเหลือ 0.5 เมตรต่อวินาที
-หันยานเข้าหา Docking port ใช้ RCS truster แบบ Rotation สังเกตกากบาทสีแดงในจอ Docking MFD พยายามเลื่อนกากบาทสีแดงมาอยู่ตรงกลาง หมุนยานให้ลูกสรชี้ตรงกับด้านบน
-ใช้ RCS truster แบบ translation ขยับเวคเตอร์ควมเร็วเพื่อให้กากบาทสีส้มมาอยู่ตรงกลาง เมื่อใกล้มากใช้ Ctrl เพื่อขยับแบบเบาๆ
-เปิดส่วนเชื่อมต่อยาน
-เมื่อยานเข้าใกล้มากๆลดความเร็วเหลือ 0.25 เมตรต่อวินาที

มีคำถามถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s