EGS-zs8-1 ดาราจักรที่ไกลที่สุดเท่าที่ค้นพบ(พ.ค. 2558) ระยะทาง 13,040 ล้านปีแสง

Posted on Updated on

Galaxy EGS-zs8-1

ภาพจาก hubblesite.org

ทีมนักดาราศาสตร์นานาชาตินำโดยมหาวิทยาลัยเยลและมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนีย ค้นพบดาราจักรที่อยู่ไกลที่สุด(อัพเดท ถูกล้มแชมป์แล้วโดย EGSY8p7 ในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกัน) EGS-zs8-1 ซึ่งอยู่ในบริกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ (Boötes) โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล กล้องโทรทรรศน์อวกาศสปิตเซอร์ และกล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นดินเคค

โดยทั่วไปการวัดระยะทางดาวฤกษ์หรือดาราจักรจะใช้วิธีพารัลแลกซ์ (Parallax) แต่ถ้าดาราจักรอยู่ไกลมากๆจะใช้การหาความเร็วในการเลื่อนไปทางแดง (Redshift velocity : z) โดย EGS-zs8-1 มีค่า z = 7.73

EGS-zs8-1 เกิดขึ้นในช่วง 670 ล้านปีหลังจากบิกแบง ซึ่งนับว่าเป็นดาราจักรที่เยาว์วัยมากๆ ซึ่งอยู่ในช่วงการสร้างตัวของดาราจักร มีมวลเพียง 15%ของดาราจักรทางช้างเผือก และมีอัตราการสร้างดวงดาวเร็วกว่าดาราจักรทางช้างเผื่อกถึง 80%

ในอนาคตปี 2561 จะมีปล่อยกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์-เวบบ์(James Webb Space Telescope) ออกสู่อวกาศ ซึ่งสามารถศึกษา EGS-zs8-1 ได้ละเอียดมากขึ้นและค้นหาดาราจักรที่ไกลออกไปได้อีก

ที่มา hubblesite.org

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s