ผลการศึกษาชี้ สีชุดเดรสเจ้าปัญหาเกิดจากสมองตีความแสงมากระทบวัตถุแตกต่างกัน

Posted on Updated on

กลุ่มนักประสาทวิทยาและนักจิตวิทยาได้ทำการศึกษาการรับรู้สีของชุดเดรซเจ้าปัญหาที่เป็นกระแสอยู่พักหนึ่งในโลกสังคมออนไลน์ ซึ่งจริงๆแล้วชุดดังกล่าวกล่าวมีสีน้ำเงิน-ดำ (คลิ๊ก) อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์สีจากภาพเจ้าปัญหานั้นเป็นสี ฟ้า-น้ำตาล

กลุ่มนักประสาทวิทยาได้ศึกษากลุ่มตัวอย่าง 1401 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ว่าจะเคยเห็นภาพนี้มาก่อนหรือไม่ก็ตาม

  • ร้อยละ 57      เห็นเป็นสี   น้ำเงิน-ดำ
  • ร้อยลt 30      เห็นเป็นสี    ขาว-ทอง
  • ร้อยละ 11      เห็นเป็นสี   ฟ้า-น้ำตาล
  • และร้อยละ 2  เห็นเป็นสี   อื่นๆ

นอกจากนั้นยังพบว่าผู้หญิงและผู้มีอายุมีแนวโน้ม (more likely) ที่จะเห็นเป็นสีขาว-ทอง

แผนภูมิสัดสัดส่วนการเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ซ้ายไม่เห็นมาก่อน – ขวาเคยเห็นมาก่อน

re_the-dress                                                                                                    ภาพจาก sciencenews.org

กลุ่มนักวิจัยวิจัยได้ตั้งข้อสมมุติฐาน (hypothesize) ว่า เกิดจากสมองตีความแสงมากระทบวัตถุแตกต่างกัน

  • โดยกลุ่มที่เห็นสีขาวทอง เกิดจากการหักลบ (subtract) แสงความยาวคลื่นสั้นเช่น สีฟ้าออก จนเห็นเป็นสีขาว
  • ขณะที่กลุ่มที่เห็นสีน้ำเงินดำ เกิดจากการหักลบ (subtract) แสงความยาวคลื่นยาวเช่น สีเหลืองส้มออก จนเห็นเป็นสีดำ
  • ส่วนกลุ่มที่เหลือคือฟ้า-น้ำตาล อาจจะสมมติ (may assume) ว่าเป็นกลุ่มที่เห็นแสงที่เป็นกลาง (neutral illuminant)

การศึกษานี้เผยแพร่ออนไลน์ในวารสาร Current biology

แหล่งข้อมูล current-biology sciencenews.org medicalnewstoday.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s