ธรณีวิทยา

ทีมนักวิจัยได้เสนอการพิสูจน์ว่ามีออกซิเจนอยู่ในชั้นแก่นโลก

Posted on Updated on

Earth core
 ภาพโดย Kelvinsong / CC BY-SA 3.0

ทีมนักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์จากฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์และอังกฤษได้ใช้ข้อมูลการไหวสะเทือน ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ และการคำนวณทางทฤษฎีเพื่อพิสูจน์ว่ามีออกซิเจนอยู่ในแก่นโลกชั้นนอก(Outer Core) งานวิจัยของพวกเขาได้ตีพิมพ์ในวารสาร  Proceedings of the National Academy of Science โดยใช้การทดลองในห้องปฏิบัติการแยกธาตุเบาอื่นๆออกให้เหลือเพียง Read the rest of this entry »

การสลับขั้วแม่เหล็กของโลกเป็นเรื่องปกติ

Posted on Updated on

วันนี้ผมได้ดูสารคดีเกี่ยวกับการสลับขั้วแม่เหล็กของโลก NOVA Magnetic Pole Flip 530,000 Years Overdue & Happening Now? ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ผมพอฟังออกบ้างเนื่องจากพูดไม่เร็วนักและมีภาพประกอบทำให้เข้าใจง่าย

ฟังได้ใจความดังนี้คือ พลังของสนามแม่เหล็กสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป โดยแม่เหล็กจะมีคุณสมบัติดูดกันเมื่อมีขั้วต่างกัน และผลักกันเมื่อมีขั้วเหมือนกัน นอกจากนั้นหาก Read the rest of this entry »