ชีววิทยา

การศึกษาพบ 2 ใน 3 ของโรคมะเร็งเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นคนรักษาสุขภาพ

Posted on Updated on

อ่านต่อ

ทีมนักวิจัยค้นพบท่อเชื่อมต่อระหว่างสมองและระบบภูมิคุ้มกัน

Posted on Updated on

ทีมนักวิจัยของจากสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทลัยเวอจิเนีย (University of Virginia School of Medicine) ได้พบว่าสมองได้เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบภูมิคุ้มกันผ่านทางท่อซึ่งก่อนหน้านี้ไม่คาดว่าจะมีอยู่ ทำให้การค้นพบครั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงตำราเรียนเลยทีเดียว แม้ว่าระบบน้ำเหลืองมีกระจายอยู่ทั่วทั้งร่างการ แต่ท่อที่เชื่อมกับสมองดังกล่าวสามารถหลุดพ้นการตรวจเจอไปได้ ความสำคัญของการค้นพบครั้งนี้มีผลต่อการศึกษาและการรักษาโรคทางประสาท เช่น ออทิสซึม โรคอัลไซเมอร์ โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis)

“แทนที่จะถามว่า ‘เราจะศึกษาว่าระบบภูมิคุ้มกันมีผลต่อสนองจากสมองได้อย่างไร’ หรือ Read the rest of this entry »