การแพทย์

นักวิทยาศาสตร์สามารถเพาะเลี้ยงตัวอ่อนมนุษย์นอกมดลูกได้ถึง 2 สัปดาห์แล้ว

Posted on Updated on

อ่านต่อ