การเมือง

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

Posted on Updated on

ปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาการเมืองที่มีปัญหาอยู่มันนี้ก็เพราะคนไทยจำนวนมากยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยถึงขนาดบางคนได้สูญเสียความเชื่อในประชาธิปไตยไปแล้ว โดยคิดไปว่าประชาธิปไตยส่งเสริมการให้เกิดคอรัปชัน ลองอ่านบทความก่อนหน้าที่แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือประชาธิปไตยนั้นก็สามารถยับยั้งคอรัปชันได้ บทความนี้จะกล่าวถึงแนวทางที่ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งหรือการส่งเสริมสำนึกประชาธิปไตย

เหตุผลคร่าวๆที่พอนึกออกได้ว่าเหตุใดประชาชนถึงส่วนร่วมทางการเมืองน้อย ในความคิดเห็นของผมเห็นว่าเกิดจาก Read the rest of this entry »

การแก้ปัญหาระบบการเมือง

Posted on Updated on

ก่อนอื่นผู้เขียนจะกล่าวก่อนว่าการแก้ปัญหาในระบบการเมืองในบทความนี้มีฐานอยู่บนระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย ผู้เขียนอยากเชิญชวนให้เห็นว่าการแก้ปัญหาการเมืองต้องตั้งอยู่บนระบอบประชาธิปไตยไม่งั้นจะไม่สามารถแก้ปัญหาตามแนวทางนี้ได้

การแก้ไขปัญหาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นต้องเริ่มที่ตัวประชาชนหรือพลเมืองมาเป็นอันดับแรก ประชาชนควรจะรู้สึกอยากส่วนร่วมการการแก้ปัญหาสังคมหรือปัญหาของตัวเอง ไม่ใช่เพียงแค่ Read the rest of this entry »