เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

Posted on Updated on

ปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาการเมืองที่มีปัญหาอยู่มันนี้ก็เพราะคนไทยจำนวนมากยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยถึงขนาดบางคนได้สูญเสียความเชื่อในประชาธิปไตยไปแล้ว โดยคิดไปว่าประชาธิปไตยส่งเสริมการให้เกิดคอรัปชัน ลองอ่านบทความก่อนหน้าที่แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือประชาธิปไตยนั้นก็สามารถยับยั้งคอรัปชันได้ บทความนี้จะกล่าวถึงแนวทางที่ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งหรือการส่งเสริมสำนึกประชาธิปไตย

เหตุผลคร่าวๆที่พอนึกออกได้ว่าเหตุใดประชาชนถึงส่วนร่วมทางการเมืองน้อย ในความคิดเห็นของผมเห็นว่าเกิดจาก Read the rest of this entry »

การแก้ปัญหาระบบการเมือง

Posted on Updated on

ก่อนอื่นผู้เขียนจะกล่าวก่อนว่าการแก้ปัญหาในระบบการเมืองในบทความนี้มีฐานอยู่บนระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย ผู้เขียนอยากเชิญชวนให้เห็นว่าการแก้ปัญหาการเมืองต้องตั้งอยู่บนระบอบประชาธิปไตยไม่งั้นจะไม่สามารถแก้ปัญหาตามแนวทางนี้ได้

การแก้ไขปัญหาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นต้องเริ่มที่ตัวประชาชนหรือพลเมืองมาเป็นอันดับแรก ประชาชนควรจะรู้สึกอยากส่วนร่วมการการแก้ปัญหาสังคมหรือปัญหาของตัวเอง ไม่ใช่เพียงแค่ Read the rest of this entry »

ปัญหาเด็กแว้น

Posted on Updated on

ปัญหาการแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนสาธารณะหรือปัญหาเด็กแว้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากับสังคมไทยมานานพอสมควร และยังไม่มีการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหานี้มีความสำคัญเนื่องจากก่อให้เกิดอันตรายแก่กับผู้ขับขี่บนท้องถนน อันตรายและเสียงรบกวนแก่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่มีการแข่งขัน และปัญหาอาชญากรรมหรือปัญหาทางสังคมอื่นๆที่อาจตามมา นอกจากนี้กลุ่มเยาวชนเหล่านี้ยังจะเป็นผู้ใหญ่ของสังคมในวันข้างหน้าอีกด้วย ผู้เขียนจึงลองรวบรวมความคิดของตนเองเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและข้อเสนอแนะคร่าวๆเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านในการค้นหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป

ปัญหาเหล่าเด็กแว้นเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของตัวเด็กอย่างเดียว แต่เกิดจาก Read the rest of this entry »